Wang "Baolan" Liu-Yi

Prénom:
Wang "Baolan"
Nom:
Liu-Yi
Equipe:
Invictus Gaming
Pays:
China China